top of page

המעבדה לחקר הטראומה הנפשית

בראשותה של פרופ' יעל להב

החוג לריפוי בעיסוק, פקולטה לרפואה

אוניברסיטת תל אביב

logonew.JPG

:מצא אותי ב

research_gate_logo (1).png
LinkedIn_logo_initials.png
Depositphotos_21818307_s-2019.png
Depositphotos_21818307_s-20192.jpg
Google_Scholar_logo_2015.jpg
Depositphotos_97680156_s-2019.png
Depositphotos_21818307_s-20194.jpg
twiter.png
youtube.png
image001.png
depositphotos-31152539-xl-2015-2000x1333

המעבדה לחקר הטראומה הנפשית בראשות פרופ' יעל להב: מידע כללי

חשיפה לטראומה נפשית הנה שכיחה בישראל וברחבי העולם, ולה השלכות עמוקות ונרחבות הן ברמת הפרט והן ברמה החברתית. במעבדה לחקר הטראומה הנפשית אנו חוקרים את ההשלכות של אירועים טראומטיים שונים, בהם שבי, אלימות במשפחה, התעללות מינית, פיזית ורגשית בילדות, קרב ומלחמה.  

מטרתנו היא לחשוף את המנגנונים העומדים בבסיס הקשר בין חשיפה לטראומה ותוצאותיה, לרבות מצוקה פסיכולוגית ופסיכופתולוגיה (כגון PTSD, דיכאון ואובדנות); חיזוק בריאותיים, סומטיים ופיזיים (כגון כאב כרוני, תחלואה וסומטיזציה); וכן קשיים תפקודיים (כגון פגיעה בתפקוד מקצועי, חברתי ומשפחתי). בנוסף אנו חוקרים את התהליכים הבין-אישיים המעורבים בדינמיקה שנוצרת בין הקורבן לתוקפן – המכונה "הזדהות עם התוקפן".

המחקר המבוצע במעבדה הוא אינטרדיסיפלינרי. אנו עושים שימוש בשיטות מחקר חדשניות ובניתוחים סטטיסטיים על מנת להבין את התהליכים המעורבים בחשיפה לטראומה ולקדם התערבויות קליניות עבור שורדי טראומה.

image001.png
מייל: yaellah1@tauex.tau.ac.il
כתובת: המעבדה לחקר הטראומה הנפשית,
החוג לריפוי בעיסוק, פקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040,
תל-אביב 6997801
bottom of page