top of page

 פרופ' יעל להב - מחקרים במעבדה לחקר הטראומה הנפשית 

אתר.jpeg
התעללות בילדות

אנו חוקרים את ההשלכות הפסיכולוגיות, התפקודיות והסומטיות בקרב שורדי התעללות רגשית, פיזית או מינית בילדות.

Depositphotos_3943752_xl-2015.jpg
אלימות במשפחה
Depositphotos_84565740_xl-2015.jpg
קשיים סומטיים עקב חשיפה לטראומה
depositphotos-1160065-xl-2016-600x400.jp
הדינמיקה בין הקורבן לפוגע

כיום מתבצעים במעבדה מחקרים חדשניים המנסים לחשוף את החסמים לחיפוש עזרה וליציאה מהקשר המתעלל בקרב נשים הסובלות מאלימות מצד בן הזוג.

פרויקט זה מתמקד בחשיפת המנגנונים בבסיס הזיקה שבין חשיפה לטראומה וקשיים סומטיים. הפרויקט מתבצע בשיתוף פעולה עם ד"ר תמי בר-שליטה מהחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אביב.

פרויקט זה מתמקד בחקר הדינמיקה בין הקורבן לתוקף, תופעה המכונה "הזדהות עם התוקפן". הפרויקט מתבצע בשיתוף פעולה עם ד"ר סיגל פורטנוי מהחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אביב.

bottom of page